lørdag 8. november 2014

Blåfarger
Tidlig morgen  i storoksens rike.
Det går mot morgen, fullmånen siger ned i fjerne skoger.
Stemning fra vinterkledd granskog.
Midnatt og fullmåne i sommerskogen.
Blåveisen lyser opp i vårskogen.


.